Šachový klub v Říčanech

Šachisté jsou většinou pečliví, svědomití. Právě takoví – a možná ještě o trochu více – byli ti, kteří se rozhodli před sedmdesáti pěti lety založit v Říčanech šachový oddíl. Vlastně pozor – píše se teprve rok 1925 a tehdy se říká klub. O jeho vzniku víme dost. Jakmile šachista hraje, hned si to zapisuje, tvoří tabulky, přehledy a někteří dokonce více píší než hrají. Jak by tedy mohli naši svědomití předkové nezachytit, nezapsat svůj vznik ? Šachy se samozřejmě v Říčanech hrály už dávno. Někdy po roce 1918 objevil se tu jakýsi volný kroužek šachistů. Scházeli se sice nepravidelně, ale především si zakoupili šachovnici, figurky a dokonce mezi sebou vybírali nepatrné příspěvky. Pokud se sešli, moc nemluvili, protože jen hráli a hráli. Jakýmsi nezvoleným vůdčím duchem této skupiny se stal Václav Vojíř, úředník banky Slavie. Asi proto, že většinou vyhrával a staral se i o finanční základnu. Zanedlouho se tu objevila druhá skupina šachistů, která začala už přemýšlet a uvažovat, zda by se milovníci šachové hry neměli nějak zorganizovat, sjednotit, založit spolek. Mezi ně patřil tehdejší nejlepší říčanský šachista Ing. Bohumil Dvořák, docent české techniky. Ten byl od roku 1924 iniciátorem několika schůzek obou skupin, kde všechny přesvědčoval, aby se nějak dali dohromady. Zřejmě mu nedalo mnoho práce, aby je pro tuto myšlenku získal. A tak na jaře roku 1925 sepsali žádost a poslali ji na Zemskou správu do Prahy. Ta byla vrácena pod číslem jednacím 179523 s kladným vyřízením a mohl nastat onen historický den. 8. června roku 1925 se příznivci šachu sešli v restauraci U nádraží u p. Kozla. Přesně – protože to jsou šachisté – ve 20:00 hodin zvedli ruce a odhlasovali založení šachového klubu. A bylo to ! Nám nezbývá, než jim poděkovat za jejich rozhodnutí. Mnohočlenný výbor, který si zvolili, svědčí o vážnosti, s jakou se dali do práce. Prvním předsedou – tehdy ovšem starostou – byl zvolen Fr. Bačkovský, městský tajemník. Jeho zástupcem již vzpomínaný V. Vojíř, který předal pokladníkovi 6,- Kč z bývalého kroužku. Pokladníkem se stal Ing. Miroslav Büllov, důstojník. Jednatelem Josef Hanuš, advokátní úředník, správcem a knihovníkem František Lukeš, poštovní úředník. Ve výboru dále pracovali Ing. Bohumil Dvořák, Dr. Eduard Chloupek a JanVoráč. Náhradníky byli zvoleni Jan Liška a Oto Novotný, revizořiúčtů Karel Bohuslav a Rudolf Ungermann. Dále bylo dohodnuto, že se klubovní místností stane restaurace U Kozlů pod nádražím. Tam se šachisté zabydleli na dlouhých 35 let.