Krize klubu

Po roce 1935 rozsáhlá klubová činnost začíná zkomírat. Přestávají meziklubové zápasy, dokonce se už nehrají ani přebory oddílu.

V tehdejší kronice se dočteme, že to byly především důvody politické. V sousedním Německu se upevnila moc fašistů a ti začínají ohrožovat naši republiku. Politizuje se život, volby a různé politické kampaně odvádějí členy klubu od šachové činnosti. Tato stagnace postihuje vlastně všechny šachové kluby.

V roce 1935 nebyl sehrán ani jediný zápas. V roce 1936 se hrálo pět zápasů. Nad Újezdem se vyhrálo 5,5 : 2,5 a v odvetě 3 : 2, nad pražským Skepem 5,5 : 2,5. Pak utrpěly Říčany dvě porážky se silnými pražskými kluby – s Laskerem 4 : 3 a Vidmarem 6 : 3. Tím však dočasně končí činnost klubu. Novým starostou se stal Josef Větrovec, známý stavitel, tomu se však nepodařilo nějak oživit činnost. V roce 1937 a 1938 se nehrál přebor klubu a nebylo sehráno jediné meziklubové utkání. V roce 1939 najdeme v kronice pouze tento stručný zápis : „Politické události, které tak těžce postihly náš národ, znemožnily v tomto roce šachovou činnost.“

Zápis z roku 1940 konstatuje: „Na valnou schůzi, svolanou na 26.6., dostavilo se 8 členů. Pro mimořádné poměry byl klub nadále nečinný.“ V roce 1941 přišlo na schůzi pouze pět členů : J. Větrovec, St. Havel, J. Ruml, J. Voráč a Fr. Sejkora. Klub nadále nepracoval. Situace se nezlepšila ani v roce 1942 a teprve v roce 1943 se začíná opět hrát, ale velmi omezeně.

Tu je třeba říci, že tragický politický vývoj a odchod některých členů byl sice hlavní příčinou úpadku, ale přece ne jedinou. Projevila se totiž i otázka generační. V klubu bylo málo mladých aktivních členů, kteří by klub probudili k životu. Takoví hráči začínají vstupovat do klubu teprve v roce 1943 – 44. Obnovil se přebor klubu, který v roce 1944 vyhrál velice silný hráč, ale především velký nadšenec šachové hry Fr. Hlavnička, když získal 100% bodů. 12.3. 1944 bylo po osmileté přestávce sehráno meziklubové utkání s Uhříněvsí a to s výsledkem 7 : 3 pro Říčany. Přichází rok 1945 a končí válka. Fašismus je poražen. Šachisté překonávají nečinnost a začínají na sebe upozorňovat svými úspěchy.