Historie

V roce 1925, byl založen Šachový klub Říčany v čele se starostou Františkem Bačkovským. Jeho prvním zakládajícím členem a rovněž prvním přeborníkem byl Ing. Bohumil Dvořák. Rok po svém založení měl klub již třicet sedm členů.

Říčanští šachisté hráli přátelské zápasy s okolními kluby, pořádali každoroční klubové přebory a později se zúčastnili i okresních krajských přeborů. Měli svou klubovní místnost v restauraci u Kozlů, kde se také pořádaly přebory a hrála mezi klubová utkání.

V Říčanech sehráli simultánní partie vynikájící českoslovenští šachisté, velmistři Salo Flohr a dr.Filip, dále i ukrajinský velmistr E.D.Bogoljubov. Koncem sedmdesátých let navázali říčanští šachisté přátelství se šachovým klubem Motor Thurm z NDR.

Po válce v roce 1945 vstupují do klubu mladí hráči, kteří dosahují vynikajících výkonů, například junior Jaroslav Polák se stal v r.1947 nejmladším přeborníkem klubu. Říčanští šachisté věnovali vůbec velkou pozornost mládeži,což se projevilo na postupném vzrůstu výkonnosti až do posledních let, kdy za předsednictví Františka Říhy klub šachistů postoupil do II. ligy a dorost do I. celostátní ligy a ing. Voráčková vybojovala na I.mistrovství žen České republiky desáté místo.

(Kapitoly z dějin Říčan, 1997 )